SAS Travel Club

SAS Travel Club

Vi søger medlemmer

Vi Søger medlemmer eller andre der gennem SAS TRAVEL CLUB vil udleje deres ferielejlighed eller sommerhus. Ring / skriv til os og lad os sammen udarbejde en annonce til bladet. Annoncen er gratis, hvis du giver rabat.

Formandsberetning-STC G.F. 02/03/2016

Aktiviteter og MøderOprettet af Rudi Junghans 09 mar, 2016 07:52


Nyt rejseår er begyndt for SAS Travel Club, men hvad indeholdt det gamle rejseår 2015?

De første 6 måneder var helt som normalt, hjælp til medlemmer og rabat søgning til feriemål, og anden service. I løbet af forsommeren da bestyrelsen gennemgik klubbens aktiviteter, og fandt et regnskab med nedadgående indtægt. En grundig gennemgang af mulighederne for bedre økonomi var nødvendig.
Det blev til flere justeringer, den største og tungeste post var løn til kontordame. Slut resultat var en ny lønordning, som indebar en normalløn, til den person som skulle varetage den ugentlige ”vagt” Den store nedgang i løn, ville vores tidligere kontordame ikke gå med til, så vi måtte desværre sige farvel til Dorthe Holm den første august. Dorthe havde tjent os godt gennem mange år, og nu stod vi uden kontordame. Derfor måtte bestyrelsen varetage de daglige pligter, indtil en ny kunne træde til på kontoret. Klubben fik først ny medarbejder sidst på efteråret, som er Kirsten Holmberg, der nu hjælper medlemmerne, ved henvendelse på kontoret eller via E-mail.

At bestyrelsen måtte varetage den daglige drift, indtil Kirsten Holmberg blev ansat, havde dog den positive virkning, at nye og friske tiltag kunne komme på bane. Derfor har klubben fået bedre økonomi, men også et bredere tilbud til medlemmerne, samt andre ideer som vi vil forfølge, som vil komme medlemmerne tilgode. Klubbens Internet har ved Jean Claude,s store arbejde, fået et ekstra løft, samt at klubben mere og mere se på Facebook, det ses af de mange likes vi får. Åres sidste tiltag var nogle få news om feriebolig, som blev sendt ud som E-mails, den aktivitet vil blive forstærket her i det nye ferieår, så tilbud og andre relevante nyheder kan gøre nytte for medlemmerne, så hurtigt som muligt.

Jeg opfordrer alle om at benytte vores hjemmeside www.sastravel.dk så det store arbejde med vedligehold af siden, kommer flest til gavn. Det har også gavnet klubben at vi har fået nye bestyrelses medlemmer ind i klubben, som stadig er aktiv i SAS. Det er Hector og Henriette som er stewardesse og dermed har fingeren på rejsepulsen, har sammen med Hector bidraget med gode tips, så frisk syn og nye tiltag kan bevares, derfor opfordrer jeg andre i klubben, som stadig er på arbejdspladsen SAS, at blive en del af vores bestyrelse, så vi sammen fremover kan udvikle klubben.

At vi ligesom de andre klubber i SAS kæmper for at overleve, er ikke nogen hemmelighed, ikke fordi klubberne er blevet dårlige eller tilbyder forringet service, men fordi SAS stadig kan finde områder hvor personale kan spares bort, og dermed gives sorteper videre, i form af medlems nedgang, derfor at det vigtigt for os som rejseklub, at økonomien bevares på en sådan måde, at det ikke giver afsmitning i højere medlemskontingent, selvfølgelig vil kontingent stige på et eller andet tidspunkt, når inflation har spist tilstrækkeligt af indtægterne. De forskellige justeringer og forbedringer vil for det kommende år give os ro til at give medlemmer en god service, så udgift til sommerferie, og andre rejseformål kan holdes til en pris, som retfærdiggør et medlemskab i SAS Travel Club. Kommer I til at opleve noget, som andre i klubben vil få gavn af, så som spændende oplevelser, tips m.m. giv det vider til klubben, er du til rejsebeskrivelser, så venter der en stor æske chokolade, samt en flaske vin.

Tilbage er ønske til alle vores medlemmer, et rigtigt godt ferie og rejseår.

Formand for STC, Rudi Junghans  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post86