SAS Travel Club

SAS Travel Club

Vi søger medlemmer

Vi Søger medlemmer eller andre der gennem SAS TRAVEL CLUB vil udleje deres ferielejlighed eller sommerhus. Ring / skriv til os og lad os sammen udarbejde en annonce til bladet. Annoncen er gratis, hvis du giver rabat.

Referat af generalforsamling 02-03-2016

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 08 mar, 2016 15:09

Referat af generalforsamling 02-03-2016

Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen

2. Valg af ordstyrer – Konstatering af lovlighed

3. Åbning af mødet

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger regnskab

6. Kontingent

7. Indkomne forslag – Konstatering af stemmetal

8. Valg ifølge love

9. Eventuelt

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ad punkt 1.

Formanden bød velkommen. Fremmødt var 2 medlemmer og 1 eksternt medlem samt observatør fra SAS Klubben.

Ad punkt 2.

Jens Peter Bruun blev valgt som ordstyrer og takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

SAS Klubbens observatør pointerer at bestyrelsen skal bestå af 2/3 SAS ansatte. Og konstaterer at dette også er tilfældet da Pensionister også er accepteret.

Ad punkt 3.

Formanden åbner mødet.

Ad punkt 4.

Formandens beretning er vedhæftet.

Britta Birch Hansen spørger ind til hvilke aktiviteter der er i klubben. Britta kunne godt tænke sig at der var nogle udflugter.

Ad punkt 5.

Regnskabet blev omdelt.

Indtægter:

Medlemstallet har været dalende, som også omtalt i formandens beretning, derfor lavere kontingentindtægter. Vi har ikke modtaget tilskud fra SAS Klubben. Trykning af blade har også været dalede. Roklubbens blad har været på færre sider end tidligere.

Udgifter:

Udgiften til kontorartikler er hovedsageligt printerpapir og toner. Kørselsgodtgørelse er faldet da vi har valgt at nedsætte beløbet til kr. 2,50 og ikke bruge statens takst som er kr. 3,63.Kørselsgodtgørelse udbetales som en kompensation for bestyrelsesmedlemmer der møder ind på kontoret.

Der har været høje gebyrer til Danske Bank og Bank Nordik, det forventes at falde da vi nu har skiftet til Arbejdernes Landsbank.

Der var spørgsmål til frimærke udgiften, som bør begrænses mest muligt. Vi har dog kun få medlemmer, som får tilsendt bladet, da vedkommende ikke har e-mail. Fremover bliver post sendt som B-post til kr. 8,00. Vi opfordrer alle medlemmer til at oplyse e-mailadresser.

Jens Anker meddeler at regnskabet ser fornuftigt ud på trods af at medlemstallet er dalende. Økonomien er stærkt forbedret da vi ikke længere har den store lønudgift til Dorthe. Der er reduceret i flere faste udgifter bl.a. forsikringer og abonnementer. r. km. Huslejen har vi for 4. kvt. fået nedsat til kr. 0. Spørgsmålet er hvor længe vi får lov at bo på adressen Amager Strandvej 402, men vi forventer ikke at der skal ske noget de næste par år.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad punkt 7.

Bestyrelsen foreslår Jette Krøner valgt til revisorsuppleant, da Kenneth Lindquist ikke har ønsket genvalg.

Ad punkt 8.

Formand, Rudi Junghans blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem, Henriette Pedersen blev genvalgt

Revisor, Filip Lange blev valgt til revisor

Revisorsuppleant, Jette Krøner blev valgt

Ad punkt 9.

SAS Klubbens observatør, Frank Sauffaus, orienterede om de store forandringer i SAS Klubben i forbindelse med Jannies fratræden på grund af økonomien i klubben. Kontoret vil fremover være bemandet mandage fra klokken 15.30-17.00

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.55

Jens Peter Bruun takkede for god ro og orden.

Herefter var der smørrebrød og hyggeligt samvær

___________________________________________________________________________________

Referent: Kirsten Holmberg Ordstyrer: Jens Peter Bruun  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post85