SAS Travel Club

SAS Travel Club

Vi søger medlemmer

Vi Søger medlemmer eller andre der gennem SAS TRAVEL CLUB vil udleje deres ferielejlighed eller sommerhus. Ring / skriv til os og lad os sammen udarbejde en annonce til bladet. Annoncen er gratis, hvis du giver rabat.

Formandsberetning-STC G.F. 02/03/2016

Aktiviteter og MøderOprettet af Rudi Junghans 09 mar, 2016 07:52


Nyt rejseår er begyndt for SAS Travel Club, men hvad indeholdt det gamle rejseår 2015?

De første 6 måneder var helt som normalt, hjælp til medlemmer og rabat søgning til feriemål, og anden service. I løbet af forsommeren da bestyrelsen gennemgik klubbens aktiviteter, og fandt et regnskab med nedadgående indtægt. En grundig gennemgang af mulighederne for bedre økonomi var nødvendig.
Det blev til flere justeringer, den største og tungeste post var løn til kontordame. Slut resultat var en ny lønordning, som indebar en normalløn, til den person som skulle varetage den ugentlige ”vagt” Den store nedgang i løn, ville vores tidligere kontordame ikke gå med til, så vi måtte desværre sige farvel til Dorthe Holm den første august. Dorthe havde tjent os godt gennem mange år, og nu stod vi uden kontordame. Derfor måtte bestyrelsen varetage de daglige pligter, indtil en ny kunne træde til på kontoret. Klubben fik først ny medarbejder sidst på efteråret, som er Kirsten Holmberg, der nu hjælper medlemmerne, ved henvendelse på kontoret eller via E-mail.

At bestyrelsen måtte varetage den daglige drift, indtil Kirsten Holmberg blev ansat, havde dog den positive virkning, at nye og friske tiltag kunne komme på bane. Derfor har klubben fået bedre økonomi, men også et bredere tilbud til medlemmerne, samt andre ideer som vi vil forfølge, som vil komme medlemmerne tilgode. Klubbens Internet har ved Jean Claude,s store arbejde, fået et ekstra løft, samt at klubben mere og mere se på Facebook, det ses af de mange likes vi får. Åres sidste tiltag var nogle få news om feriebolig, som blev sendt ud som E-mails, den aktivitet vil blive forstærket her i det nye ferieår, så tilbud og andre relevante nyheder kan gøre nytte for medlemmerne, så hurtigt som muligt.

Jeg opfordrer alle om at benytte vores hjemmeside www.sastravel.dk så det store arbejde med vedligehold af siden, kommer flest til gavn. Det har også gavnet klubben at vi har fået nye bestyrelses medlemmer ind i klubben, som stadig er aktiv i SAS. Det er Hector og Henriette som er stewardesse og dermed har fingeren på rejsepulsen, har sammen med Hector bidraget med gode tips, så frisk syn og nye tiltag kan bevares, derfor opfordrer jeg andre i klubben, som stadig er på arbejdspladsen SAS, at blive en del af vores bestyrelse, så vi sammen fremover kan udvikle klubben.

At vi ligesom de andre klubber i SAS kæmper for at overleve, er ikke nogen hemmelighed, ikke fordi klubberne er blevet dårlige eller tilbyder forringet service, men fordi SAS stadig kan finde områder hvor personale kan spares bort, og dermed gives sorteper videre, i form af medlems nedgang, derfor at det vigtigt for os som rejseklub, at økonomien bevares på en sådan måde, at det ikke giver afsmitning i højere medlemskontingent, selvfølgelig vil kontingent stige på et eller andet tidspunkt, når inflation har spist tilstrækkeligt af indtægterne. De forskellige justeringer og forbedringer vil for det kommende år give os ro til at give medlemmer en god service, så udgift til sommerferie, og andre rejseformål kan holdes til en pris, som retfærdiggør et medlemskab i SAS Travel Club. Kommer I til at opleve noget, som andre i klubben vil få gavn af, så som spændende oplevelser, tips m.m. giv det vider til klubben, er du til rejsebeskrivelser, så venter der en stor æske chokolade, samt en flaske vin.

Tilbage er ønske til alle vores medlemmer, et rigtigt godt ferie og rejseår.

Formand for STC, Rudi Junghans  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post86

Referat af generalforsamling 02-03-2016

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 08 mar, 2016 15:09

Referat af generalforsamling 02-03-2016

Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen

2. Valg af ordstyrer – Konstatering af lovlighed

3. Åbning af mødet

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger regnskab

6. Kontingent

7. Indkomne forslag – Konstatering af stemmetal

8. Valg ifølge love

9. Eventuelt

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ad punkt 1.

Formanden bød velkommen. Fremmødt var 2 medlemmer og 1 eksternt medlem samt observatør fra SAS Klubben.

Ad punkt 2.

Jens Peter Bruun blev valgt som ordstyrer og takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

SAS Klubbens observatør pointerer at bestyrelsen skal bestå af 2/3 SAS ansatte. Og konstaterer at dette også er tilfældet da Pensionister også er accepteret.

Ad punkt 3.

Formanden åbner mødet.

Ad punkt 4.

Formandens beretning er vedhæftet.

Britta Birch Hansen spørger ind til hvilke aktiviteter der er i klubben. Britta kunne godt tænke sig at der var nogle udflugter.

Ad punkt 5.

Regnskabet blev omdelt.

Indtægter:

Medlemstallet har været dalende, som også omtalt i formandens beretning, derfor lavere kontingentindtægter. Vi har ikke modtaget tilskud fra SAS Klubben. Trykning af blade har også været dalede. Roklubbens blad har været på færre sider end tidligere.

Udgifter:

Udgiften til kontorartikler er hovedsageligt printerpapir og toner. Kørselsgodtgørelse er faldet da vi har valgt at nedsætte beløbet til kr. 2,50 og ikke bruge statens takst som er kr. 3,63.Kørselsgodtgørelse udbetales som en kompensation for bestyrelsesmedlemmer der møder ind på kontoret.

Der har været høje gebyrer til Danske Bank og Bank Nordik, det forventes at falde da vi nu har skiftet til Arbejdernes Landsbank.

Der var spørgsmål til frimærke udgiften, som bør begrænses mest muligt. Vi har dog kun få medlemmer, som får tilsendt bladet, da vedkommende ikke har e-mail. Fremover bliver post sendt som B-post til kr. 8,00. Vi opfordrer alle medlemmer til at oplyse e-mailadresser.

Jens Anker meddeler at regnskabet ser fornuftigt ud på trods af at medlemstallet er dalende. Økonomien er stærkt forbedret da vi ikke længere har den store lønudgift til Dorthe. Der er reduceret i flere faste udgifter bl.a. forsikringer og abonnementer. r. km. Huslejen har vi for 4. kvt. fået nedsat til kr. 0. Spørgsmålet er hvor længe vi får lov at bo på adressen Amager Strandvej 402, men vi forventer ikke at der skal ske noget de næste par år.

Ad punkt 6.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Ad punkt 7.

Bestyrelsen foreslår Jette Krøner valgt til revisorsuppleant, da Kenneth Lindquist ikke har ønsket genvalg.

Ad punkt 8.

Formand, Rudi Junghans blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem, Henriette Pedersen blev genvalgt

Revisor, Filip Lange blev valgt til revisor

Revisorsuppleant, Jette Krøner blev valgt

Ad punkt 9.

SAS Klubbens observatør, Frank Sauffaus, orienterede om de store forandringer i SAS Klubben i forbindelse med Jannies fratræden på grund af økonomien i klubben. Kontoret vil fremover være bemandet mandage fra klokken 15.30-17.00

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.55

Jens Peter Bruun takkede for god ro og orden.

Herefter var der smørrebrød og hyggeligt samvær

___________________________________________________________________________________

Referent: Kirsten Holmberg Ordstyrer: Jens Peter Bruun  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post85

STC GENERALFORSAMLING

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 03 feb, 2016 10:17

Onsdag den 2. marts 2016 Kl. 16.30 på kontoret

Amager Strandvej 402, 2770 Kastrup

DAGSORDEN:

1. Formanden byder velkommen

2. Valg af ordstyrer - Konstatering af lovlighed

3. Åbning af mødet

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger regnskab

6. Kontingent

7. Indkomne forslag - Konstatering af stemmetal

8. Valg ifølge lovene

9. Eventuellt

PÅ VALG ER FØLGENDE:

Formand Rudi Junghans modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Henriette Pedersen modtager genvalg

Revisor Filip Lange opstiller til revisor

Revisorsuppleant Kenneth Lindquist modtger genvalg

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, øl, vand og kaffe.

Tilmelding derfor nødvendig.

Tilmeldning sendes senest den 24. februar til SAS TRAVEL CLUB.

Evt. på mail til office@sastravel.dk

Undertegnede ønsker hermed at tilmelde sig til generalforsamling

den 2. marts 2016 Kl. 16.30

Personale Nr.:

AFD:

Navn.:

SAS Travel Club

...du kan tilmelde dig ved at følge den link:>>>> Tilmelding til Generalforsamling  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post82

Generalforsamling 2015

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 09 feb, 2015 13:10

OBS!!!

SAS Travel Club generalforsamling

2015

Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 16.00 på kontoret

DAGSORDEN:

1. Formanden byder velkommen

2. Valg af ordstyrer - Konstatering af lovlighed

3. Åbning af mødet - Konstatering af stemmetal

4. Formanden aflægger beretning

5. Kassereren fremlægger regnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg ifølge lovene

8. Eventuellt

PÅ VALG ER FØLGENDE:

Jean-Claude Guinot Næst formand Modtager genvalg

Hector Dorrego Best. medlem Modtager genvalg

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, øl, vand og

kaffe.

Tilmeldning senest den 22. februar 2015 til SAS TRAVEL CLUB

Kontor: SAS TRAVEL CLUB

Amager Strandvej 402

2770 KASTRUP  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post75

kalender

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 13 okt, 2011 17:55
EVENTS KALENDER

  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post37

B A N K O

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 08 sep, 2011 14:22

SAS TRAVEL CLUB AFHOLDER B A N K O

TORSDAG DEN 03. NOVEMBER 2011 KL. 18.00

I KANTINEN PÅ ENGVEJ 165, 2770 KASTRUP

( Dørene åbnes kl. 17.00 )

Du kan melde dig her:

  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post33

Bestyrelsesmøde

Aktiviteter og MøderOprettet af Jean-Claude 05 sep, 2011 09:03

Husk bestyrelsesmøde den 7. september 2011, kl. 16.30.

  • Kommentarer(0)//members.sastravel.dk/#post32